IR Strålingsreduksjon: 26,1 %
Emissvitet: 0,88
Transmisjon UV lys: < 1 %
Transmisjon Synlig Lys: 88 %
Refleksjon Synlig Lys: 8,4 %
Reduksjon av gjenskinn: 0,1 %
Total Solrefleksjon: 7,0 %
Total Solabsorbsjon: 15,3 %
Total Soltransmisjon: 77,0 %
Totalt Avvist Solenergi: 17,4 %
B-verdi (shading coefficient): 0,95
Materialtykkelse: ca 55µ / 0,08mm
Vekt: 70 g/m2
Limfasthet: 0,9-1,25 kg/cm2
Strekkholdbarhet: 10,8 kg/cm
Tøybarhet: > 150 %