UV og Museumsfilm

UV og Museumsfilm er en spesialfilm som er konstruert for å beskytte verdifulle gjenstander i utstillingsvinduer mot bleking og andre skader forårsaket av solen. Filmen er klar, 3-lags transparent film med helt unike egenskaper.

Vi vet alle at bleking er et stort og kostbart problem for butikkeiere som stiller ut sine varer som siden ofte ikke kan selges, eller i verste fall må destrueres.

Grunner til bleking

Den vanligste grunnen til bleking er UV-lys. (10-400 nm). Dette kommer fra kilder som som solen, men også fra sterke spotlights og andre lyskilder. Utover dette så er også to andre hovedkilder det synlige lyset (390 – 700 nm) og varmekilder. Utover dette er det andre kilder som tilsammen også bleker farger over tid.


Filmen monteres på de aktuelle vinduene, og ettersom filmen er transparent mister man ikke noe innsyn i utstillingsvinduet, eller taper noe av lyset fra utsiden.

Sammenligning av UV-film og andre filmer

Ettersom UV-strålene står for mesteparten av blekingen (ca 40%) så har man førsøkt å finne en løsning på problemet. Resultatet er en UV beskyttelsesfilm som filtrerer bort 99 % av de skadelige strålene i bølgeområdet 300-400 Nm, betydelig mer enn andre vanlige sol og sikkerhetsfilmer.

Filmen monteres på de aktuelle vinduene, og ettersom filmen er transparent mister man ikke noe innsyn i utstillingsvinduet, eller taper noe av lyset fra utsiden.

Kontakt oss for å høre mer om UV og Museumsfilm!
Skroll til toppen