Veileder for vindusfilm

Hvilken vindusfilm skal jeg velge?

Vi får mange henvendelser og spørsmål angående hvilken type solfilm man skal velge for vinduene sine. Mange ønsker mest mulig varmeavisning, mange ønsker å dempe innsynet, samt ha muligheten til å se ut, og en god del ønsker varmeavisning uten at det skal endre utseendet på vinduet eller fasaden.

Vi har derfor satt opp en tabell som skal kunne hjelpe deg litt med å velge rett type film for rett behov. Alternativt kan du også se en veiledning med enda mer utdypende informasjon her.

 ProblemstillingInnvendig/
Utvendig montering
Demping av varme (1-10)Hindring av innsyn 
(1-10)
Anbefalt film 
Jeg vil kun dempe mest mulig varme, utseendet på filmen spiller ingen rolle. UTV107

Silver 20/30 UTV
Silver Deluxe 20

EXT Solar Silver Madico 20 

Jeg vil dempe mest mulig varme, men vil ikke at filmen skal synes  på vinduetUTV71EXT Klart D 60 
e-Lite XTra 70 
EXT Ceramica 70
Jeg vil dempe mest mulig varme, men unngå den kraftigste speileffekten. UTV8,56EXT Natural Deluxe 25/50 
EXT Stainless Steel 20
EXT Neutral 20/35
Jeg kan ikke montere utvendig, men vil ha mest mulig demping av varmeINV77INT Silver 20/30 INT
SGN Silver Sputtered 15/35
Jeg kan ikke montere utvendig, men vil ha en nøytral film som demper varme INV 65INT Multi 40
Jeg kan ikke montere utvendig og vil dempe varme uten at det synes på vinduet.INV51Ultra Light 70 
Jeg vil ha maks varmeavvisning og maks innsynsbeskyttelse, det gjør ingen ting om det blir litt mørkere.UTV1010EXT Dual R 01 
Jeg vil ha varmeavvisning og maks innsynsbeskyttelse uten å miste mye av dagslyset. UTV98EXT Dual R 10 
Jeg kan ikke montere utvendig, men vil ha mest mulig innsynsbeskyttelse og kunne se ut. Varme er ikke veldig viktig. INV68INT Dual R 05
Dual R 15
Jeg vil ha varmeavvisning, men bare en kortere periode. INV67INT Silver 20 Stat
Skroll til toppen