Vindusfilm

Solar Silver 20/35 EXT

Solar Silver – markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilmen er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskapene.

  • Prisgunstig høyreflektiv film
  • Totalt avvist solenergi på 85 %
  • Ideell for bruk på industribygg
  • Utmerket innsynsbeskyttelse på dagtid
  • UV-stopp: reduserer bleking av interiøret
  • 7 års fabrikkgaranti **
IR Strålingsreduksjon:94 %
Transmisjon UV lys:< 1 %
Transmisjon Synlig Lys:16 %
Refleksjon Synlig Lys:57 %
Total Solrefleksjon:59 %
Total Solabsorbsjon:31 %
Total Soltransmisjon:10 %
Totalt Avvist Solenergi:85 %
B-verdi (shading coefficient):0,17
G-verdi (SHGC):0,15
U-verdi (EN673 W/m2 oK):2,78

Spesifikasjoner: Klart dobbeltglass

Spesifikasjoner på PDF
Garanti
Forklaring på skjema