Vindusfilm

Solar Silver 20/35 INT

Solar Silver – markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilmen er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskapene

  • Prisgunstig høyreflektiv film
  • Totalt avvist solenergi på 78 %
  • Ideell for bruk på industribygg
  • Utmerket innsynsbeskyttelse på dagtid
  • UV-stopp: reduserer bleking av interiøret
  • 12 års fabrikkgaranti *
Transmisjon UV lys:< 1 %
Transmisjon Synlig Lys:18 %
Refleksjon Synlig Lys:62 %
Total Solrefleksjon:55 %
Total Solabsorbsjon:32 %
Total Soltransmisjon:13 %
Totalt Avvist Solenergi:78 %
B-verdi (shading coefficient):0,25
G-verdi (SHGC):0,22
U-verdi (EN673 W/m2 oK):5,51

Klassifisering: Enkeltglass 3mm
Spesifikasjoner på PDF
Garanti
Forklaring på skjema